PRAVIDLÁ

1.
Je prísne zakázané vydávať sa za Administrátora, Správcu či Majiteľa serveru!

2.
Spamovanie, urážanie alebo otravovanie uživateľov vrátane poke správy, spamovanie chatu / logu bude prísne trestané.

3.
Zákaz používať nevhodný, urážlivý nick / avatar.

4.
Je prísne zakázané púšťať v roomkach hudbu, používať voice changer či nahrávať rozhovor bez povolenia majiteľa roomky.

5.
Pri vytváraní dočasnej alebo súkromnej roomky, je prísne zakázané nastaviť nevhodný názov! Pokiaľ sa zmena nevykoná ani po upozornení člena Admin Teamu, roomka môže byť vymazaná.

6.
Akákoľvek forma reklamy bez súhlasu majiteľa serveru je zakázaná.

7.
Je zakázané žiadanie Admin Teamu o akékoľvek práva.

8.
Akékoľvek poškodzovanie projektu TSKO.PRO bude prísne trestané.

9.
RANK SYSTÉM - Je zakázané úmyslené AFKovanie so zapnutým mikrofónom. Ak tvoj AFK čas dosiahne viac ako 90% celkového online času, tvoj účet bude pozastavený v rank systéme!


Admin team má právo udeliť ban alebo napomenutie pri porušení tsko.pro pravidiel.

RANK SYSTÉM - Po reinštalacií TeamSpeaku / Windowsu, je možné vrátit tvoj online čas! Stačí, keď kontaktuješ Majiteľa! Ak chceš aby tvoj profil bol uložený na každom TeamSpeak Severi, vytvor si myTeamSpeak účet.