PRAVIDLÁ

§ 1
Je prísne zakázané vydávať sa za Administrátora, Správcu či Majiteľa serveru!

§ 2
Spamovanie, urážanie alebo otravovanie uživateľov vrátane poke správy, spamovanie chatu / logu bude prísne trestané.

§ 3
Zákaz používať nevhodný, urážlivý nick / avatar.

§ 4
Je prísne zakázané púšťať v roomkach hudbu, používať voice changer či nahrávať rozhovor bez povolenia majiteľa roomky.

§ 5
Pri vytváraní dočasnej alebo súkromnej roomky, je prísne zakázané nastaviť nevhodný názov! Pokiaľ sa zmena nevykoná ani po upozornení člena Admin Teamu, roomka môže byť vymazaná.

§ 6
Akákoľvek forma reklamy bez súhlasu majiteľa serveru je zakázaná.

§ 7
Je zakázané žiadanie Admin Teamu o akékoľvek práva.

§ 8
Akékoľvek poškodzovanie projektu TSKO.PRO bude prísne trestané.

§ 9
RANK SYSTÉM - Je zakázané úmyslené AFKovanie so zapnutým mikrofónom. Ak tvoj AFK čas dosiahne viac ako 90% celkového online času, tvoj účet bude pozastavený v rank systéme!


Admin team má právo udeliť ban alebo napomenutie pri porušení tsko.pro pravidiel.

RANK SYSTÉM - Po reinštalacií TeamSpeaku / Windowsu, je možné vrátit tvoj online čas! Stačí, keď kontaktuješ Majiteľa! Ak chceš aby tvoj profil bol uložený na každom TeamSpeak Severi, vytvor si myTeamSpeak účet.